Ανεπαισθήτως


21
 - 
23
 
December
 
2023

 

For three days before the holidays o.ar.ath is decorated with different ornaments, without any complexities and with a strong presence of words and painted images.

The play with light and unexpected shadows on the black walls of the installation give a unique atmosphere. Authors Thanasis Athanasiadis and Iosif Halvatzoglou.

At the same time, on Friday at 10:00 p.m., there will be the performance "Codices of eroticism and other things under Athanasios Choiropsala". An unprecedented and unprecedented reading exercise.

Raki cocktails and papayas will be offered by Mysti Alexandros.

Exhibition duration: Thursday 21/12 to Saturday 23/12 18:00-21:00
O.art.ath Sporadon 36 Kypseli

Για τρεις μέρες πριν τις γιορτές ο o.ar.ath στολίζεται με διαφορετικά στολίδια, χωρίς κανένα κόμπλεξ και με ισχυρή παρουσία λέξεων και ζωγραφισμένων εικόνων.

Το παιχνίδι με το φως και οι αναπάντεχες σκιές στους μαύρους τοίχους της εγκατάστασης προσδίδουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Αυτουργοί ο Θανάσης Αθανασιάδης και ο Ιωσήφ Χαλβατζόγλου.

Παράλληλα την Παρασκευή στις 22:00 θα δοθεί η παράσταση «Κώδηξ ερωτολογίας και άλλα τινά υπό Αθανασίου Χοιροψάλα». Μια άνευ προηγουμένου και επομένου άσκηση ανάγνωσης.

Θα προσφέρονται κοκτέιλ ρακής και παπαδιές από τον μύστη Αλέξανδρο.

Διάρκεια έκθεσης: Πέμπτη 21/12 έως Σάββατο 23/12 18:00-21:00
O.art.ath Σποράδων 36 Κυψέλη